Archiv

Farmářské fórum říjen 2022

Přednášky

Kolik ve skutečnosti stojí nemocné tele
MVDr. Leona Pekáriková, Ing. Radek Hejl

Zaujala Vás některá z přednášek? Máte doplňující dotazy? Zeptejte se přednášejících.

Se srdečným pozdravem, tým Farmářského Fóra.

Přednášející

Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D.

Původní specializací mikrobiolog, v počátcích své profesní dráhy s praxí v oblasti laboratorní diagnostiky, posléze působí jako hodnotitel veterinárních léčivých přípravků nejprve z pohledu bezpečnosti pro konzumenta (rezidua léčiv) a následně až do současnosti z pohledu účinnosti antimikrobik na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Podílí se i na výuce v oblasti antimikrobik na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Je členkou Centrální koordinační skupiny národního antibiotického programu za veterinární oblast. Reprezentuje ČR na vybraných jednáních v oblasti antimikrobik v rámci EU, je členkou mezinárodních pracovních skupin. Přednáší na fórech v ČR i v zahraničí. Pravidelně publikuje odborné články, v letošním roce vydala (za přispění spoluautorů z ČR i zahraničí) v nakladatelství Springer první díl odborné publikace Antimicrobials in Livestock.

MVDr. Kateřina Tesaříková

Kateřina Tesaříková je veterinární lékařka v současnosti pracující na pozici hlavního zootechnika na farmě ZEMSPOL Studénka a.s. v okrese Nový Jičín, která chová cca 1 300 kusů skotu. Je zodpovědná za celkový chov hovězího dobytka a výrobu objemných krmiv. Společnost Zemspol Studénka a.s. je příkladnou českou farmou cílící na správný management chovu, prevenci a následující moderní trendy.

Ing. Ondřej Blábolil

Ing. Ondřej Blábolil, působí jako hlavní zootechnik v ZOD Žichlínek od roku 2016. Má na starosti chov skotu na třech farmách, v počtu cca 1900 kusů dojnic.

Ing. Petr Brož

Pracuje jako zootechnik ve firmě Zemědělská Klučenice, a.s.

Ing. Vít Procházka

Pracuje ve společnosti Eurofarm, se specializací na zvyšování mléčné užitkovosti, s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků z výroby mléka.

Ing. Helena Řezbová, Ph.D.

Je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Na této univerzitě působí 27 let jako pedagogický a výzkumný pracovník na Katedře ekonomiky PEF. Je členkou Rady pro spolupráci s praxí PEF ČZU v Praze a členkou poradního sboru mezinárodního časopisu s agrární tématikou s názvem AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Jako součást širších týmů zpracovává projekty, zaměřené na identifikaci externích faktorů, ovlivňujících ekonomiku rostlinných a živočišných komodit.

MVDr. Petr Václavek

MVDr. Petr Václavek, Ph.D. je absolventem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (1999). Na téže univerzitě absolvoval postgraduální studium v oboru veterinární parazitologie a atestace I. a II. stupně. Od roku 2003 pracoval na oddělení virologie Státního veterinárního ústavu Jihlava jako laboratorní specialista na sérologickou a virologickou diagnostiku se zaměřením na zavádění a validaci nových diagnostických metod a interpretaci laboratorních výsledků. Má rozsáhlé zkušenosti s implementací národních nebo regionálních programů pro kontrolu a eradikaci nákaz jako jsou IBR, BVD/MD a AMP. Od roku 2017 působí na pozici vedoucího oddělení virologie, je vedoucím referenční laboratoře pro BVD, NRL pro BTV a je součástí týmu dalších národních referenčních laboratoří (IBR, AMP a KMP). Podílí se na některých výzkumných projektech Národní agentury pro zemědělský výzkum.

MVDr. Leona Pekáriková

MVDr. Leona Pekáriková je veterinární lékařka pracující již 17 let ve společnosti MSD Animal Health. V posledních letech se specializuje zejména na problematiku zdraví a chovu skotu. V současnosti pracuje na pozici Regionálního technického managera pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko, v rámci které získává další nové znalosti a zkušenosti z evropských chovů na mnoha úrovních.

Radek Hejl

Radek Hejl vede v MSD deset let prodejní tým. V současné době je prodejním manažerem pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko v oddělení přežvýkavců. Byl iniciátorem myšlenky Farmářského fóra.

Videopřednášky

Podcasty

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/petr-broz-precizni-zeme-de

ING. PETR BROŽ

Precizní zemědělství s technologií SenseHub

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/helena-r-ezbova-vliv-aktua-lni

ING. HELENA ŘEZBOVÁ, PH.D.

Vliv aktuálních změn světového obchodu s komoditami na české zemědělství

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/petr-va-clavek-diagnostika

MVDR. PETR VÁCLAVEK

Diagnostika patogenů respiračních infekcí

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/leona-peka-rikova-radek-hejl

MVDR. LEONA PEKÁRIKOVÁ, ING. RADEK HEJL

Kolik ve skutečnosti stojí nemocné tele

Fotogalerie

Předchozí ročníky farmářského fóra