Příběhy úspěšných

Pohled na hotel a parkoviště, v pravém rohu můžete vidět vlastní bylinkárnu.
Pohled na hotel a parkoviště, v pravém rohu můžete vidět vlastní bylinkárnu.

Farma a hotel v Choťovicích

Firma Ing. Karel Horák byla založena v Choťovicích v prosinci roku 1993. Od začátku podnikání až do dnešní doby se majitelé snaží neustále farmu zlepšovat, rozšiřovat, a proto v dnešní době v Choťovicích funguje na naše poměry jedinečný komplex, zahrnující pěstování plodin, chov krav, prasat a hotel s restaurací, která vaří přímo z domácích surovin farmy.

Kromě plodin, jako je kukuřice, pšenice ozimá a vojtěška, si farma pěstuje zčásti i vlastní zeleninu a bylinky, jež využívá v hotelové restauraci. Jak s nadsázkou poznamenává ředitel hotelu, pan Ing. Ondřej Sulženko: „My ani nemáme v kuchyni otvírák na konzervy, veškeré bylinky, částečně zeleninu a maso máme z vlastní produkce.“ V dnešní době, kdy je u mnoha zákazníků na prvním místě zdravý životní styl, a tím pádem kvalitní potraviny, se jedná o trefu do černého.

Pan Sulženko má naprostou kontrolu nad tím, jaké maso nabízí zákazníkům – zvířata jsou krmena výhradně produkcí z vlastních polí, celou dobu jsou pod kontrolou, než je dostane zákazník na talíř. Kromě krav na dojení mléka, které farma prodává do mlékárny, jsou veškerá hospodářská zvířata určena pouze pro restauraci, nikoli pro distribuci masa zákazníkům. Farma ovšem i přes svoji velikost a nabídku služeb neustále inovuje a letos na podzim otevře vlastní bourárnu. V ní přímo zaměstná řezníka, aby kromě porcování masa pro restauraci vyráběl domácí uzeniny a aby pan Sulženko věděl s jistotou, kolik masa obsahují například párky, které nabízí restaurace k snídani.

Práci, která je zapotřebí k vybudování takového komplexu, nelze penězi vyčíslit. Nicméně, potvrzuje současný trend, jenž funguje úspěšně několik desetiletí v západních zemích, jako je Švýcarsko, Francie, Rakousko, a to, že je potřeba klást důraz na přidanou hodnotu a marketing. Čeští zemědělci jsou známí svojí pracovitostí, péčí o zvířata, dbaním na zdraví zvířat, a tudíž kvalitou masa. Bohužel při pouhém prodávání mléka mlékárnám nebo celých kusů zvířat masnám a zpracovatelským závodům se celá jejich práce a kvalita vypařuje, neboť ztrácejí nad produktem kontrolu. Není žádným tajemstvím, že zpracovatelské závody jsou v dnešní době nelichotivě známy přidáváním všech možných produktů do finálního výrobku. Toho si je vědomo stále více zákazníků a vyhledávají skutečně kvalitní výrobky z masa a mléka, které jim velkovýrobny nejsou schopny zajistit, a tak je musí hledat přímo u chovatelů a producentů. O tom, že nejde o lehký úkol, nelze pochybovat. Avšak nejen farma v Choťovicích, ale i další farmy, které jsme popsali v našich success stories, potvrzují, že kvalitní produkty si své zákazníky najdou a mnohdy poptávka převyšuje nabídku. Optimální cestou v dnešní době tudíž není zvyšovat produkci zvířat a přeprodávat ji velkovýrobnám, nicméně dbát na zdraví zvířat a zprácovávat a prodávat až finální produkt.

Historie a současnost na farmě

Ing. Karel Horák začínal své podnikání v prosinci roku 1993, kdy převzal s manželkou a několika zaměstnanci šlechtitelský a rozmnožovací chov prasat o počtu 180 kusů. Později ještě přibrali 220 kusů Holštýnských krav. V rámci rostlinné výroby pěstovali zejména řepku, pšenici, ječmen a také slunečnici. Nechyběla ani kukuřice a vojtěška jako krmivo pro krávy. Rostlinná produkce se v současné době specializuje na kvalitní krmivo pro jejich zvířata, jako je kukuřice, pšenice ozimá a vojtěška.

Co se týče živočišné produkce, v chovu je 250 kusů Holštýnských krav a 1800 kusů prasat. Mezi další oblasti, jimiž se zabývají na farmě, patří bioplynová stanice a zmíněný hotel. Jak zdůrazňuje Ing. Karel Horák i ředitel hotelu Ing. Ondřej Sulženko, hotel by nemohl fungovat bez bioplynové stanice, která zásobuje energií celou farmu, provozní kanceláře i hotel. Zbytek energie dodávají do sítě.

Čtyřhvězdičkový Hotel Na Farmě je nový, otevřen byl v dubnu 2014. Nabízí 20 pokojů s celkovou kapacitou 49 lůžek. Součástí hotelu je i zmíněná restaurace, která nabízí telecí, hovězí a vepřové maso z vlastního chovu.

Rozhovor s majitelem farmy Ing, Karlem Horákem (KH) a ředitelem hotelu Ing. Ondřejem Sulženkem (OS).

Jaké jste měli překážky, když jste se rozhodli začít podnikat s farmou?

(KH) Jednoznačně musím říci, že vstupní kapitál v začátku podnikání a dále svým způsobem nezkušenost se soukromým podnikáním.

Co si myslíte, že je na vašem podnikání nejzajímavější?

(KH) Myslím si, že velmi důležitá je správná diverzifikace podnikání. Vždy se stávalo, že některé odvětví (či komodita) šlo méně a jiné více, a tak se nám podařilo přečkat opravdu krušné chvíle.V současné době je to již lepší, každé odvětví se snažíme dále rozvíjet a modernizovat. Podařilo se nám zmodernizovat porodny prasat i stáj pro krávy a nyní se chceme zaměřit na zvelebení stávajících budov.

Myslíte si, že se dá skloubit hotelnictví s farmařením?

(OS) Určitě ano. I když by si někdo mohl myslet, že postavit 4* hotel v blízkosti farmy není moc dobrý nápad. Hotel nám vlastně pomohl uzavřít jakýsi pomyslný kruh, který začíná setím obilovin, pokračuje přes krmení skotu a prasat, následuje zásobování bioplynové stanice, která nám vyrábí teplo a elektrickou energii nejen do hotelu, až po voňavý steak, který si host objedná u nás v hotelové restauraci…

Co je u vás v hotelu Na Farmě jiné, či kde si myslíte, že máte konkurenční výhodu?

(OS) Naší předností je velmi kvalitní gastronomie založená na domácím chovu telecího, hovězího a vepřového masa. Připravujeme pokrmy kvalitně, nekupujeme polotovary, vaříme sezónně a v kuchyni nemáme ani otvírák na konzervy. Není potřebný. Každý víkend máme na našem jídelním lístku nové pokrmy a dezerty, které připravujeme pouze na ten daný víkend.

Dále si myslím, že naše strategie obsluhy, kdy „nic není problém“, také funguje velmi dobře. Obecně si myslím, že v ČR stále ještě přetrvává názor, že host si počká na cokoli, stačí mu průměrné jídlo a moc nehledí na čistotu a pořádek. U nás je to jiné, čisté, obsluhujeme s úsměvem, děláme tematické akce, a když přijede rodina s dětmi, děti si mohou kreslit, zajezdit na šlapacím traktůrku, zaskákat na trampolínách. Samozřejmostí je dětský koutek s hračkami a místnost s přebalovacím pultem. Osobně s manželkou dohlížíme denně na čistotu a kvalitu, s většinou hostů se osobně bavíme a zjišťujeme zpětnou vazbu.

Co bylo impulzem k tomu, že jste postavili a začali provozovat hotel?

(OS) Můj tchán, pan Karel Horák, má na starosti živočišnou výrobu a můj švagr, Ing. Jiří Horák, rostlinnou výrobu a bioplynku, zatímco my s manželkou se staráme o hotel. Můj názor je ten, že by se každý měl věnovat svému oboru, a celý můj profesní život se točil vždy kolem služeb a hotelů. Ostatně s manželkou jsme se poznali při práci v hotelu, a tak nás napadlo využít potenciál, který farma přináší v produkci, a postavit hotel, díky němuž můžeme naše zvířata prodávat přímo zákazníkům v restauraci.

Jak si hlídáte kvalitu zvířat?

(KH) Prosazuji názor, že důležité je starat se o zdraví zvířat dlouhodobě, lepší je zdravý chov, než jen léčit. Máme veterináře, který se o zvířata stará.

Jaké jsou Vaše vize do budoucna?

(OS) Co se týká farmy, na podzim otevřeme vlastní bourárnu, kde budeme maso zpracovávat pro potřeby restaurace i dělat vlastní masné výrobky, a ty nabízet zákazníkům. Co se týká hotelu, plánujeme udělat mini ZOO, dětské hřiště, a protože máme hodně zbytkového tepla, tak jednou i wellness.

Přínos farmy pro hotel je jasný, domácí suroviny, ale má hotel nějaký přínos pro farmu?

(OS) Určitě, například bych zmínil větší důraz na pořádek, neboť hotel je součástí farmy a tudíž i naprosté malichernosti, jako jsou zablácené cesty od traktorů, se nyní musejí víc hlídat. Mezi další věci patří například chutné a kvalitní obědy pro zaměstnance farmy z restaurace.

Hotel Na Farmě
Choťovice 134
289 05 Žehuň
okres Kolín

Farma Alois Mejsnar

Rodinná Farma Mejsnar byla založena v roce 1991, kdy Mejsnarovi zahajovali své podnikání se šesti krávami na rozloze 11 hektarů. Expanze na sebe nenechala dlouho čekat – již v následujícím roce byla postavena volná stáj pro 24 krav. Tehdy dosahovala denní produkce mléka 150 až 200 litrů.

Otec a syn Mejsnarovi před průtokovým pasterem
Prodejna mléčných produktů přímo na farmě slouží pouze pro doplňkový prodej. Stěžejní je rozvoz zboží.

Farma Vlčí jámy

Ladislav Hošna s rodinou působí na farmě od roku 1993, kdy spolu se stájemi převzali i 200 kusů dobytka (jalovice, telata, dojné krávy). Vzhledem ke špatnému stavu, v jakém se objekt nacházel, si vyžádal veliké investice do oprav. Postupně nechali Hošnovi dojnice pouze ve velké stáji a v malých stájích vybudovali 4 oddělení pro jalovice.