Archiv

Farmářské fórum 2020

Přednášky

Inhibiční látky v mléce
Ing. Alena Honzlová

Průjmová onemocnění telat
MVDr. Leona Pekáriková

Zaujala Vás některá z přednášek? Máte doplňující dotazy? Zeptejte se přednášejících.

Přednášející

foto

Radek Hejl

Radek Hejl vede v MSD deset let prodejní tým. V současné době je prodejním manažerem pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko v oddělení přežvýkavců. Byl iniciátorem myšlenky Farmářského fóra.

foto

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. se dlouhodobě zabývá technologiemi a technice chovu hospodářských zvířat.  Výzkumně se zabývá řešením otázek vlivu bioklimatických faktorů, podílejících se na vytváření kompletního welfare zvířat.  Současně se věnuje veterinárně hygienickým aspektům různých způsobů zpracování odpadů ze živočišné výroby.

foto

MVDr. Petra Šinová

MVDr. Petra Šinová působí již 10 let jako veterinární lékařka v chovech mléčného skotu na Prostějovsku a dva roky v představenstvu komory veterinárních lékařů.

foto

Ing. Alena Honzlová

Ing. Alena Honzlová vystudovala obor analytická chemie, celý svůj profesní život se věnuje problematice reziduí veterinárních léčiv ve tkáních a produktech hospodářských zvířat ve společnosti Státní veterinární ústav Jihlava. Již 25 let pracuje na pozici vedoucího chemického oddělení, které se zabývá zejména problematikou zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin a surovin pro jejich výrobu. Od roku 2004 působí na pozici vedoucího Národní referenční laboratoře pro mykotoxiny a další přírodní toxiny,  barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv, v rámci které má možnost spolupracovat se zahraničními odborníky v dané oblasti.

foto

MVDr. Leona Pekáriková

MVDr. Leona Pekáriková je veterinární lékařka pracující již 15 let ve společnosti MSD Animal Health. V posledních letech se specializuje zejména na problematiku zdraví a chovu skotu. V současnosti pracuje na pozici Regionálního technického managera pro Českou republiku,  Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko, v rámci které získává další nové znalosti a zkušenosti z evropských chovů na mnoha úrovních.

Videopřednášky

Podcasty

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/hlaseni-spotreby-antibiotik-v-chovech-hospodarskych-zvirat

MVDR. PETRA ŠINOVÁ

Hlášení spotřeby antibiotik v chovech hospodářských zvířat

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/prujmova-onemocneni

MVDR. LEONA PEKÁRIKOVÁ

Průjmová onemocnění telat

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/inhibicni-latky-v-mlece

ING. ALENA HONZLOVÁ

Inhibiční látky v mléce

https://soundcloud.com/msd-farmarske-forum/jak-byt-uspesny-v-souladu-s-novou-legislativou

DOC. MVDR. PAVEL NOVÁK, CSC.

Jak být úspěšný v souladu s novou legislativou

Fotogalerie

Předchozí ročníky farmářského fóra