Příběhy úspěšných

Otec a syn Mejsnarovi před průtokovým pasterem
Otec a syn Mejsnarovi před průtokovým pasterem

Farma Alois Mejsnar

Rodinná Farma Mejsnar byla založena v roce 1991, kdy Mejsnarovi zahajovali své podnikání se šesti krávami na rozloze 11 hektarů. Expanze na sebe nenechala dlouho čekat – již v následujícím roce byla postavena volná stáj pro 24 krav. Tehdy dosahovala denní produkce mléka 150 až 200 litrů.

Rok poté začala Farma Mejsnar rozvážet mléko lidem do jejich domácností. V roce 1997 nastala jedna z největších změn na farmě – byl postaven mlékárenský provoz o rozloze 12×15 metrů, v němž nechyběla ani myčka láhví.

Zajímavostí je, že v Kunčících žil senior, který v minulosti řídil tamější mlékárnu, takže se Mejsnarovi měli na koho obrátit, aby je zaučil v provozu. Další významnou investicí byl průtokový paster s kapacitou 1000 litrů za hodinu, který byl postaven v roce 2002.

Farma Mejsnar nedodává zboží do obchodů, ale pouze zájemcům. V současné době se denní produkce pohybuje v tisících litrů, přičemž zhruba 700-800 litrů mléka putuje do skleněných láhví a zbytek do jogurtů, kterých se vyrobí 1500 denně.

V roce 2008 koupili Mejsnarovi stáj ve vedlejší vesnici, kam přesunuli veškerý dobytek. Celková kapacita farmy činí 130 krav. V roce 2010 byla dokončena instalace pasteru na jogurty a automatické plničky na jogurty. V současné době zaměstnává farma cca 10 lidí.

Jak Mejsnarové financují expanzi své farmy? Odpověď nejspíš mnoho lidí překvapí, ale až na výjimky vše kupují a staví z vlastních peněz, nikoliv z dotací, kterým se vyhýbají kvůli zdlouhavosti a velké složitosti byrokracie.

Rozhovor s p. Mejsnarem:

S čím jste začínali?

V roce 1991 jsme měli pouhých 6 krav.

Co bylo impulzem, motivem k tomu, že jste začali sami zpracovávat mléko?

Nemusíme čekat na peníze z mlékárny – příjmy inkasujeme ihned – a účtujeme si z vlastních výrobků vyšší marži. Navíc můžeme v rámci kapacit navyšovat produkci, zatímco u mlékárny coby odběratele hrozí, že se rozhodne omezit odběr, čímž pak vznikají zásoby, pro které chybí odbyt. Když vyrábíme pouze své produkty, máme přehled o každodenním prodeji a můžeme tomu přizpůsobit výrobu. V současné době jedeme na plný výkon.

Jaké jste měli překážky, když jste se rozhodli začít zpracovávat?

Byrokratické, na jiné si nevzpomínám.

Jak dlouho se se věnujete zpracovávání?

Od roku 1991.

Jaké jsou Vaše vize do budoucna?

Momentálně rozšiřujeme mlékárnu, kterou bychom měli do roka dokončit, a současně s tím rozšíříme i rozvoz zboží.

Co Vám to přineslo za konkurenční výhodu?

O konkurenční výhodě nemůže být v našem případě řeč, neboť jsme v okolí jediní. V devadesátých letech bylo v podkrkonoší mnoho mlékáren, které však nedokázaly vyhovět všem zákonům a předpisům, a tak bohužel skončily. My jsme vlastními investicemi a půjčkami od bank dokázali postavit vyhovující zařízení – tedy paster, myčku láhví, plničku láhví.

Jak distibuujete produkty?

Máme vlastní obchodníky, kteří našimi chlazenými auty rozvážejí produkty přímo k zákazníkům domů, nebo například do Jičína na náměstí, kde vždycky čeká na naše výrobky několik desítek lidí. Nedodáváme produkty do žádných obchodů.

Jaký máte marketing?

Hodně jsme investovali do webových stránek, máme letáky a spoléháme na dobré jméno a kvalitu našich produktů, tudíž si lidé mezi sebou o nás řeknou. Nikdy jsme si neplatili žádné nákladné kampaně – zákazníci jsou spokojeni s našimi výrobky a doporučují je dál, což je pro nás tou nejlepší reklamou.

www.mlekoazdodomu.cz

Farma Vlčí jámy

Ladislav Hošna s rodinou působí na farmě od roku 1993, kdy spolu se stájemi převzali i 200 kusů dobytka (jalovice, telata, dojné krávy). Vzhledem ke špatnému stavu, v jakém se objekt nacházel, si vyžádal veliké investice do oprav. Postupně nechali Hošnovi dojnice pouze ve velké stáji a v malých stájích vybudovali 4 oddělení pro jalovice.

Prodejna mléčných produktů přímo na farmě slouží pouze pro doplňkový prodej. Stěžejní je rozvoz zboží.

Farma a hotel v Choťovicích

Firma Ing. Karel Horák byla založena v Choťovicích v prosinci roku 1993. Od začátku podnikání až do dnešní doby se majitelé snaží neustále farmu zlepšovat, rozšiřovat, a proto v dnešní době v Choťovicích funguje na naše poměry jedinečný komplex, zahrnující pěstování plodin, chov krav, prasat a hotel s restaurací, která vaří přímo z domácích surovin farmy.