Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


O nás

Vztahy lidí a zvířat jsou od nepaměti mimořádně provázané. Zvířata představují významný zdroj naší potravy a přinášejí nám hospodářský užitek i pomoc při práci. Z těchto důvodů je tedy velmi důležité, aby zvířata byla zdravá. A právě o to usiluje náš výzkum v MSD Animal Health.

Zdravá zvířata zajišťují přísun stabilní a kvalitní potravy. Zdravotní stav zvířat hraje klíčovou roli také při ochraně před onemocněními, která se přirozeně přenášejí mezi zvířetem a člověkem.

MSD Animal Health nejde pouze o ochranu zdraví zvířat. Škála našich činností je velmi rozmanitá - poskytujeme odbornou pomoc při řešení každodenních problémů, diagnostikyterapie, vzděláváme naše partnery z řad veterinářů, chovatelů, ošetřovatelů.

Zajímají nás běžné problémy těch, kdo pracují se zvířaty na každodenní bázi. K tomuto účelu by mělo sloužit MSD Farmářské fórum, které chápeme jako prostor pro sdílení rad, zkušeností i vašich úspěchů. Všestranní odborníci, s nimiž spolupracujeme, zde budou přednášet různé pohledy na podnikání v zemědělství, s přesahem do dalších sfér byznysu.

Máme jediné poslání: maximální využití vědy ve prospěch lidí a zdraví zvířat.