Archiv

Farmářské fórum 2017

Přednášky

 • prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.: Manažment a technologické systémy produkcie kvalitného hovädzieho, teľacieho, bravčového v rôznych výrobných systémoch so zreteľom na súčasné trendy racionálnej výživy

  Prezentace v PDF, 5.7 MB

 • prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.: Podpory z dotačných programov do živočíšnej výroby na Slovensku v nasledujúcich rokoch vo väzbe na stratégiu EU a SR

  Prezentace v PDF, 1.6 MB

 • doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.: Sprievodca chovateľa dojného hovädzieho dobytka

  Prezentace v PDF, 12 MB

 • MVDr. Jan Vobr: Novinky a postrehy v manažmente zdravie stáda so zameraním na ochorenia končatín a welfare

  Prezentace v PDF, 7.4 MB

 • Martin Fabiš, Vladimír Flak: Spolu s MSD viac hláv viac vie PROGRAM PRE CHOVATEĽOV PRASIAT

  Prezentace v PDF, 1 MB

 • MVDr. Ľudovít Černek, PhD: Odber vzoriek

  Prezentace v PDF, 1 MB

 • MVDr. Karol Račka: Leptospira - launch novej vakcíny Skúsenosti s infekciou v chove - Porcilis EPL vypnite problém s reprodukciou

  Prezentace v PDF, 2 MB

Fotogalerie

Předchozí ročníky farmářského fóra

Zpět na začátek