Příběhy úspěšných

Prodejna mléčných produktů přímo na farmě slouží pouze pro doplňkový prodej. Stěžejní je rozvoz zboží.
Prodejna mléčných produktů přímo na farmě slouží pouze pro doplňkový prodej. Stěžejní je rozvoz zboží.

Farma Vlčí jámy

Ladislav Hošna s rodinou působí na farmě od roku 1993, kdy spolu se stájemi převzali i 200 kusů dobytka (jalovice, telata, dojné krávy). Vzhledem ke špatnému stavu, v jakém se objekt nacházel, si vyžádal veliké investice do oprav. Postupně nechali Hošnovi dojnice pouze ve velké stáji a v malých stájích vybudovali 4 oddělení pro jalovice.

Důležitým znakem farmy je uzavřený chov stáda – Hošnovi nenakupují žádný dobytek. Tedy přesněji řečeno až na výjimky, mezi které patřilo například nedávné rozšíření chovu o čtyři kusy normanského skotu – francouzského plemene, které má v mléce speciální složky na výrobu sýrů.

Přibližně před 8 lety postavili Hošnovi mlékárnu a začali vyrábět vlastní produkty. Tím však zdokonalování a expandování nekončilo, postupem času investovali také do sušičky sena. Mezi nejnovější stavby na jejich pozemku patří bioplynová stanice, která pomocí spalování hnoje vyrábí elektřinu.

V roce 1993 začánali Hošnovi s dvěmi zaměstnanci, nyní zaměstnávají 8 stálých pracovníků – 3 v mlékárně, další 3 ve stájích a 2 v dojírně.

Kde můžete narazit na produkty z Farmy Vlčí Jámy? Paní Hošnová pravidelně dováží zboží do Jednot v Jihočeském kraji, do specializovaných prodejen na farmářské produkty Náš Grunt a osobně je prodává na farmářských trzích. Prodejnu naleznete i přímo na farmě.

V roce 2006 získali Hošnovi cenu „Mléčná farma roku“. Řada mléčných produktů z Farmy Vlčí Jámy se také může pochlubit regionálním oceněním „Chutná hezky. Jihočesky.“ Bílému jogurtu s višňovou složkou byla v roce 2012 dokonce Ministerstvem zemědělství udělena značka Regionální potravina.

Rozhovor s paní Hošnovou:

S čím jste začínali?

Po převzetí stájí jsme dodávali mléko do Madety.

Co bylo impulzem, motivem k tomu, že jste začali zpracovávat?

Manžel je mlékař a syn je k tomuto povolání vyučen, takže oba rozumí zpracování mléka.

Jaké jste měli překážky, když jste se rozhodli začít zpracovávat?

Jediné překážky, které mě napadají, jsou byrokratické. Každým rokem je potřeba čím dál tím více papírování. Vzpomínám na naše začátky v roce 1993, kdy jsme museli odevzdat 2 úřední formuláře měsíčně, nyní jich vyplňuji každý měsíc desítky.

Jak to děláte dlouho?

Od roku 1993, mlékárnu máme zhruba od roku 2006.

Co Vám to přineslo za výhodu, že jste začali zpracovávat?

Větší nezávislost a vyšší finanční zhodnocení.

Co Vám to přineslo za konkurenční výhodu?

Nemyslím si, že by to byla konkurenční výhoda. Každému farmáři chutná mléko jinak a kdo ho vyrábí poctivě, toho si zákazníci vždy najdou.

Jaké jsou Vaše vize do budoucna?

Neustále se snažíme zdokonalovat a investovat – ať už šlo o plynovou stanici, sušičku na seníky nebo o rozšíření provozu mlékárny. Plánujeme po rozšíření zpracovávat větší podíl mléka doma, ale i nadále chceme vyvážet určitý podíl do Německa.

Jak distibuujete produkty?

Do Jednot v okolí, dále prostřednictvím trhů a malých krámků.

Jak si hlídáte kvalitu zvířat?

Máme dlouhodobě své veterinaře, kterým voláme, jakmile zjistíme, že některá z krav onemocněla. O každé krávě si vedeme záznamy, kdy byla nemocná, jaké léky jí veterinář předepsat, a podobně.

Ladislav Hošna
Rodinná farma Vlčí Jámy
Vlčí Jámy, Lenora, 384 51

Farma Alois Mejsnar

Rodinná Farma Mejsnar byla založena v roce 1991, kdy Mejsnarovi zahajovali své podnikání se šesti krávami na rozloze 11 hektarů. Expanze na sebe nenechala dlouho čekat – již v následujícím roce byla postavena volná stáj pro 24 krav. Tehdy dosahovala denní produkce mléka 150 až 200 litrů.

Otec a syn Mejsnarovi před průtokovým pasterem
Pohled na hotel a parkoviště, v pravém rohu můžete vidět vlastní bylinkárnu.

Farma a hotel v Choťovicích

Firma Ing. Karel Horák byla založena v Choťovicích v prosinci roku 1993. Od začátku podnikání až do dnešní doby se majitelé snaží neustále farmu zlepšovat, rozšiřovat, a proto v dnešní době v Choťovicích funguje na naše poměry jedinečný komplex, zahrnující pěstování plodin, chov krav, prasat a hotel s restaurací, která vaří přímo z domácích surovin farmy.