MSD
Farmářské

Fórum

Aktuální výzvy a trendy,
které nás čekají v budoucnu

Září 2023

Farmářské Fórum září 2023

Přednášky

Zaujala Vás některá z přednášek? Máte doplňující dotazy? Zeptejte se přednášejících.

Se srdečným pozdravem, tým Farmářského Fóra.

Přednášející

Ing. Radek Hejl

Radek Hejl vede ve společnosti MSD Animal Health deset let prodejní tým. V současné době je prodejním manažerem pro Českou republiku a Slovensko v oddělení přežvýkavců. Byl iniciátorem myšlenky Farmářského Fóra.

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu je členkou tamního Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, v České republice předsedkyní Spolku pro obnovu venkova. Věnuje se tedy venkovu a zemědělství – oblastem, které spolu souvisí, a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, podmínek hospodaření na zemědělské půdě nebo ochrany přírody.

MVDr. Leona Pekáriková

MVDr. Leona Pekáriková je veterinární lékařka pracující již 17 let ve společnosti MSD Animal Health. V posledních letech se specializuje zejména na problematiku zdraví a chovu skotu. V současnosti pracuje na pozici Regionálního technického managera pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko, v rámci které získává další nové znalosti a zkušenosti z evropských chovů na mnoha úrovních.

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. je specialistou v oblasti zoohygieny a biosekurity, jejichž správné nastavení je základem úspěšného fungování chovů hospodářských zvířat. Aktivně se účastní výzkumů zabývajících se řešením otázek vlivu bioklimatických faktorů na welfare zvířat. Současně se věnuje také veterinárně hygienickým aspektům různých způsobů zpracování odpadů ze živočišné výroby.

MVDr. Petra Šinová

Veterinární lékařka, která je prezidentkou Komory veterinárních lékařů (VETKOM). VETKOM je stavovská organizace, která sdružuje soukromé veterinární lékaře v České republice. Zasazuje se o zájmy veterinárních lékařů, odbornost a bezpečnost veterinární péče. MVDr. Petra Šinová také provozuje vlastní ordinaci pro malá a velká zvířata v Olšanech u Prostějova.

Ing. Roman Palát

Ing. Roman Palát je hlavní zootechnik ve společnosti ZOD Agrispol Mořice.

MVDr. Alois Coufalík

Veterinární lékař, který se zabývá ošetřováním malých i velkých zvířat.

Videopřednášky

DOC. MVDR. PAVEL NOVÁK, CSC.

Metodika výběru antibiotik

ING. ROMAN PALÁT, MVDR. ALOIS COUFALÍK

Vždy se vyplatí být o krok napřed

Fotogalerie

Předchozí ročníky farmářského fóra