Diagnostický průvodce
laboratoř

Profesionální přístup k diagnostice na Vaší farmě

Každý den se v praxi setkáváme s infekčními onemocněními u hospodářských zvířat a vždy přichází ta samá jednoduchá otázka - Co je původcem?

Diagnostický průvodce (vyvinutý ve spolupráci s odborníky SVÚ Jihlava) je pomůcka, která přináší postup krok za krokem od odběru vzorků, přes jeho uchování a transport až po možná vyšetření ze získaného materiálu. Zároveň upozorňuje na různé aspekty a výhody/nevýhody jednotlivých druhů vzorků, transportních médií či laboratorních vyšetření.

To vše proto, abychom společně mohli nalézt řešení pro Vaší farmu.

Váš tým,
MSD Animal Health

Přihlášení:

Vytvořit nový účet:

Zaškrtnutím "Jsem odborník" prohlašuji a potvrzuji, že:
  1. jsem odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat;
  2. je mně známa definice odborníka uvedená v předchozím bodě;
  3. pro případ, že nejsem odborníkem, jsem obeznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

V opačném případě, prosím, opusťte tuto stránku.


Partneři


Váš partner při řešení problémů

Kontakt