Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


Výsledky dotazování účastníků MSD Farmářského fóra

Z dotazníků vyplněných účastníky MSD Farmářského fóra je zřejmé, že byly v hojné míře zastoupeny farmy s kombinovanou produkcí (živočišnou i rostlinnou), přičemž z pohledu živočišné produkce se vyskytovala především hospodářství zaměřená na chov skotu.

produkce      zivocisna produkce

 

Se současným trendem produkce potravin a přímého prodeje finálnímu spotřebiteli má zkušenost skoro polovina farem, které se věnují zejména prodeji masa a mléka. Za zmínku stojí nulové zastoupení v sektoru produkce masných výrobků.

Při bližším pohledu na přímý prodej suroviny nebo produktu koncovému spotřebiteli zjišťujeme, že se jedná o relativně velmi malé objemy takto prodaného zboží, tzn. že stále plní funkci doplňkových příjmů farem. Sektor přímého prodeje spotřebiteli je však velmi zajímavý i pro farmy, které v dané oblasti zatím nemají zkušenosti.

prodej     

 

     

 

 

Jakými aspekty je ovlivněno zdraví zvířat? Největší význam dotazovaní hosté MSD Farmářského fóra přikládali krmivu a ustájení. I přes tento fakt vidí většina účastníků vakcinaci společně s biosecurity jako nejlepší způsoby ochrany zdraví stáda. Rovněž z hlediska kvality produkovaných potravin byl kladen důraz především na zdraví zvířat a krmivo.

     

 

 

Nejčastějším způsobem tvorby a realizace zdravotního plánu farmy je spolupráce chovatele a veterináře. Nejpodstatnějším aspektem při volbě vakcíny nebo léku je kritérium kvality. Při výběru přípravku je rozhodnutí ovlivněno cenou, což je zajímavé vzhledem k faktu, že při kontrole využití nákladů na léky nebyla zmíněna kontrola ceny léků ani v jednom z obdržených dotazníků. Kontrola se nejčastěji provádí na základě zlepšení zdravotního stavu a zlepšení produkce.