Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


Přednášky 2017

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.: Manažment a technologické systémy produkcie kvalitného hovädzieho, teľacieho, bravčového v rôznych výrobných systémoch so zreteľom na súčasné trendy racionálnej výživy.

(Prezentace v PDF, 5.7 MB)

 

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.: Podpory z dotačných programov do živočíšnej výroby na Slovensku v nasledujúcich rokoch vo väzbe na stratégiu EU a SR

(Prezentace v PDF, 1.6 MB)

 

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.: Sprievodca chovateľa dojného hovädzieho dobytka

(Prezentace v PDF, 12 MB)

 

MVDr. Jan Vobr: Novinky a postrehy v manažmente zdravie stáda so zameraním na ochorenia končatín a welfare

(Prezentace v PDF, 7.4 MB)

 

Martin Fabiš, Vladimír Flak: Spolu s MSD viac hláv viac vie PROGRAM PRE CHOVATEĽOV PRASIAT

(Prezentace v PDF, 1 MB)

 

MVDr. Ľudovít Černek, PhD: Odber vzoriek

(Prezentace v PDF, 1 MB)

 

MVDr. Karol Račka: Leptospira - launch novej vakcíny Skúsenosti s infekciou v chove - Porcilis EPL vypnite problém s reprodukciou

(Prezentace v PDF, 2 MB)