Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


Přednášky 2015-II

CVR Czech Republic, Ing. Miroslav Duchoň: OVALERT – systém řízení reprodukce a monitoringu zdraví

(Prezentace v PDF, 650 kB)

 

MSD, MVDr Zbyněk Dvořák: Dobrá prevence vyžaduje fakta

(Prezentace v PDF, 400 kB)

 

MVDr Josef Kukla: Praktická zkušenost s onemocněním PRRS prasat

(Prezentace v PDF, 1 MB)

 

Farma Otinoves, Bc Lucie Kobalčíková: Úspěšné příklady z praxe

(Prezentace v PDF, 1,9 MB)

 

Ing Sulženko: Hotel Na farmě

(Prezentace v PDF, 2 MB)

 

MVDr Jan Vobr: Aktivní přístup k odchovu telat

(Prezentace v PDF, 9 MB)

 

Schaumann, Ing Dušan Kořínek: Kvalitní odchov telat vyžaduje kvalitní krmiva

(Prezentace v PDF, 2,2 MB)