Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


Do čeho AMIES

AMIES Agar Gel Medium Transport Swab - with charcoal - Cat. No. 114C (COPAN Italia)

souprava obsahuje: odběrový tampon (plastová tyčinka se  smotkem syntetické bavlny) a zkumavku s médiem obsahující aktivní uhlí nebo bez aktivního uhlí.

Tampon se se po odběru vloží do transportního media, kterým je  Amiesova nebo Stuartova půda. Jedná se o universální transportní půdy zaručující přežití odebraných mikroorganismů (aerobních i anaerobních bakterií) po dobu nejméně 48 hodin, včetně náročných druhů. Tato media udržují mikroorganismy vitální při jejich sníženém metabolismu, nepomnožují se. Tampon a zkumavka s mediem jsou zataveny v obalu jako set a zevně na obalu je popsán způsob použití ve třech krocích vč. obrázků. Použití je velmi snadné.

Vhodný pro bakteriologii. Nevhodný pro virologickou diagnostiku, neboť médium může způsobit inhibici při PCR testu.