Nabízíme prostor farmářům, kteří se nebojí inovovat a zajímají se o současné trendy


Do čeho Eswab

Eswab - Copan EswabTM Collection Kit - Cat. No 480CE (COPAN Italia)

souprava obsahuje: odběrový tampon zalamovací tyčinkou a zkumavku s 1 ml tekutého čirého Amiesova media ve zkumavce.

Tampon je tzv. flokovaný, vyrobený nástřikem nylonových vláken na tyčinku, čímž se zvyšuje objem odebraného vzorku a nedochází k odmotávání vláken pohybem tamponu v kapalině - v tekutém mediu, což je ideální pro extrakci vzorků. Používá se pro transport vzorků pro molekulární a kultivační analýzu. Vzorek se z tamponu extrahuje do  tekutého media a stává se tak homogenním pro vyšetření, lze jej takto v laboratoři použít i pro zamrazení a archivaci. Nevýhodou je krátká tyčinka tamponu. Doporučujeme pro použití pro výtěr z bronchů a plic např. při pitvě na farmě či na jatkách, tj. tam, kde nevadí, že je tampon krátký (primárně určený pro humánní medicínu).

Tekutý objem je možné dávkovat - pipetovat pro jednotlivé analýzy, tzn . jeden vzorek je vhodný na  bakteriologickou izolaci i PCR testy. Z   Eswab tamponu lze provést i nátěr pro mikroskopický preparát nebo použít homogenní tekutý materiál v laboratoři v automatizovaných systémech.

Eswab je vhodný pro bakteriologické i virologické vyšetření. Kapalné médium Eswabu uchovává jak nukleové kyseliny, tak antigeny bakterií, virů i chlamydií. Umožňuje přežití aerobních, anaerobních i jiných kultivačně náročných bakterií.